Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 22 april 2021

Kontakt

Vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer på remiss

Kunskapsstöd för reumatoid artrit, ohälsosamma levnadsvanor, obstruktiv sömnapné, narkolepsi och sekundärprevention vid kranskärlssjukdom är nu ute på öppen remiss, tillsammans med två kunskapsstöd inom ögonsjukdomar och sju kunskapsstöd inom cancersjukdomar.

Att remissförfarandet är öppet innebär att alla som vill kan lämna remissvar.

Nya kunskapsstöd på remiss

 • Reumatoid artrit – etablerad (personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp)
 • Behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna (nationellt vårdprogram)
 • Ohälsosamma levnadsvanor– prevention och behandling (nationellt vårdprogram)
 • Behandling av narkolepsi hos barn och vuxna (vårdriktlinje)
 • Screening och behandling av JIA-associerad uveit (vårdriktlinje)
 • Ögonuppföljning vid idiopatisk intrakraniell hypertension (vårdriktlinje)
 • Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom (nationell modell)

Uppdaterade kunskapsstöd

 • Akut myeloisk leukemi (nationellt vårdprogram)
 • Lungcancer (nationellt vårdprogram)
 • Mantelcellslymfom (nationellt vårdprogram)
 • Skelett- och mjukdelssarkom (standardiserat vårdförlopp)
 • Skelett- och mjukdelssarkom (nationellt vårdprogram)
 • Waldenströms makroglobulinemi (nationellt vårdprogram)
 • Epitelial äggstockscancer (nationellt vårdprogram)
 • Det övergripande målet med vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer är att bidra till en god, jämlik och evidensbaserad vård.