Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 22 december 2020

Kontakt

Värdskapet för nationella primärvårdsrådet nu i Södra sjukvårdsregionen

Från och med den 1 januari 2021 går värdskapet för Nationellt primärvårdsråd över från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till Södra sjukvårdsregionen.

– Det känns roligt att Södra sjukvårdsregionen tar över värdskapet för Nationellt primärvårdsråd. Utvecklingen av primärvården och omställningen till en nära vård är centrala delar i att skapa en god och tillgänglig vård och vi ser fram emot att ge stöd till det arbetet genom värdskapet, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland och Södra sjukvårdsregionens ledamot i styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet.

Från årsskiftet är det alltså Södra sjukvårdsregionen som förser Nationellt primärvårdsråd med stöd för arbetet, till exempel i form av ordförande och processledare samt stöd för uppföljning, analys och kommunikation.

Flera perspektiv är en styrka

En arbetsgrupp bestående av representanter för det nationella primärvårdsrådet, Södra sjukvårdsregionen och SKR har gjort en genomlysning av vad en övergång av värdskapet innebär, och skillnaderna blir inte så stora.

– För att hälso- och sjukvården, oavsett huvudman, ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Nationellt primärvårdsråd är en viktig aktör i den omställningen och att primärvårdsrådet består av representanter från både region och kommun är en stor styrka i arbetet, säger Petra Vogt, ordförande i nationellt primärvårdsråd.

Fortsatt stark koppling till andra nationella arbeten

Värdskapet har tidigare utövats av SKR med tydlig koppling till olika nationella satsningar. Samarbete mellan primärvårdsrådet och nationella statliga utredningar, samt de utvecklingsarbeten som bedrivs inom området vid SKR, kommer att vara fortsatt starkt. Samarbeten rör till exempel omställningen till nära vård och arbete med uppföljning inom primärvård genom primärvårdskvalitet.

– Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete för att förbättra hälso- och sjukvård och omsorg för landets invånare. Vi behöver vara många som hjälps åt i omställningsarbetet och flera perspektiv som berikar varandra, säger Emma Spak, chef vid sektionen för hälso- och sjukvård, SKR.

Värdskap för psykisk hälsa till Västra sjukvårdsregionen

Från och med den 1 januari 2021 övergår också värdskapet för Nationellt programområde för psykisk hälsa från SKR till Västra sjukvårdsregionen. Samarbetet mellan programområdet och satsningen vid SKR på psykisk hälsa kommer att vara fortsatt starkt. Läs mer om värdskapet för Nationellt programområde för psykisk hälsa i denna nyhet:

Värdskap för NPO psykisk hälsa flyttar till Västra

Läs vidare