Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 18 november 2020

Kontakt

Världs-KOL-dagen

Den 18 november är det världs-KOL-dagen. Den uppmärksammas världen över i syfte att öka kunskapen om lungsjukdom och den vård och behandling som finns. Tidigare i år blev KOL ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och arbete med införande pågår i regionerna.

– Att KOL nu är ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp innebär att fler patienter kommer få en tidig diagnos och därmed snabbare få adekvat behandling, som ökar chanserna till en bättre hälsa, säger Caroline Stridsman, ordförande i Nationell arbetsgrupp astma och KOL.

Månaden november har för övrigt utnämnts till lungmånaden av Riksförbundet Hjärtlung, som genomför en rad olika aktiviteter runt om i landet under november.

Läs vidare