Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 maj 2021

Kontakt

Verktyg för stärkt patientsäkerhet inom kunskapsstyrning

Ett verktyg finns nu framtaget som stöd för de nationella programområdena att leda mot en mer patientsäker vård och omsorg.

Charlotta Nelsson

Charlotta Nelsson

– Patientsäkerheten behöver förbättras och alla nationella programområden (NPO) har en viktig roll i det genom att leda och samordna kunskapsstyrningen mot en säker vård inom sina respektive områden, säger Charlotta Nelsson, ordförande i Nationell samverkansgrupp (NSG) för patientsäkerhet.

Med det som utgångspunkt har NSG patientsäkerhet tagit fram ett verktyg som nationella programområden kan använda för att analysera nuläge, prioritera och genomföra insatser för ökad patientsäkerhet. Målet med stödet är att NPO ska få kännedom om vilken kunskap som behövs för patientsäkerhetsarbete och själva kunna identifiera nuläge och behov inom sitt programområde. Detta i enlighet med den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet ”Agera för säker vård”.

– NPO tandvård har bidragit i utvecklingen av verktyget och haft nytta av det för att stärka patientsäkerheten inom sitt område. Nu får alla programområden möjlighet att använda verktyget och ge återkoppling på hur det kan bli ännu bättre, säger Charlotta Nelsson.

Vid lärandeträffen för nationella programområden och nationella samverkansgrupper den 18 maj kommer NSG patientsäkerhet tillsammans med NPO tandvård att berätta mer om verktyget och vilket stöd NPO kan få i patientsäkerhetsfrågor.

– Den som har frågor eller medskick om verktyget innan dess är så klart varmt välkommen att höra av sig till NSG patientsäkerhet, säger Charlotta Nelsson.

För att bidra till ökad patientsäkerhet finns också motsvarande verktyg framtaget för regioner och kommuner att använda i sina verksamheter.

Läs vidare