Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 18 november 2020

Kontakt

Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

Nu finns en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna inom kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan.

Utbildningen vänder sig till registerhållare, registerkoordinatorer, medlemmar i en styrgrupp för ett Nationellt Kvalitetsregister och företrädare för CPUA-myndigheter. Utbildningen kan också vara användbar för forskare och studenter.

Till utbildningen