Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 7 april 2021

Kontakt

Webbutbildning: Samverkansregler – trygg samverkan med life science-branschen

Samverkansreglerna är ett stöd för hälso- och sjukvården och företag i life science-branschen för att samverka med varandra inom olika områden, till exempel vid fortbildning, produktinformation och serviceinformation.

Samverkansreglerna är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech och gäller för medarbetare och chefer i både regionernas och kommunernas hälso- och sjukvård.

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig till medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården som har kontakt eller samarbete med företag i sektorn. Den är kostnadsfri och kan genomföras enskilt eller i grupp. Utbildningen är finansierad av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, på uppdrag av Nationell samverkansgrupp (NSG) läkemedel och medicinteknik.

Läs vidare