Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 23 februari 2021

Kontakt

Yrkesresan utvecklar socialtjänstens kunskapsstyrning

Mer än 75 procent av landets kommuner är nu anslutna till Yrkesresan – ett koncept för kompetensutveckling inom socialtjänsten.

Målet med Yrkesresan är att kommuner ska få ytterligare kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att samla och sprida bästa tillgängliga kunskap. Första yrkesresan riktas till medarbetare inom myndighetsutövning barn och unga och lanseras hösten 2021. Arbetet kommer att ha stor betydelse bland annat för omställningen till Nära vård, ett delat ansvar för regioner och kommuner.