Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 9 oktober 2020

Kontakt

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen stödjer styrgruppen i dess uppdrag genom att bereda underlag från programområdena samt samverkansgrupperna inför ställningstagande, horisontella prioriteringar och beslut.

Beredningen sker i samspel med den nationella stödfunktionen. Beredningsgruppen bidrar även till att säkra och stödja samordning mellan programområden och samverkansgrupperna. Beredningsgruppen tillsätts av styrgruppen.

Ledamöter beredningsgrupp

Beredningsgruppen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive sjukvårdsregion samt stödfunktionen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Norra sjukvårdsregionen

 • Nina Fållbäck Svensson (ordinarie)
 • Monika Johansson (ersättare)

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

 • Magnus Thyberg (ordinarie)
 • Ameli Norling (ersättare)

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Karl Landergren (ordinarie)
 • Susanne Yngvesson (ersättare)

Södra sjukvårdsregionen

 • Christer Lindbladh (ordinarie)
 • Jesper Petersson (ersättare)

Sjukvårdsregion Uppsala-Örebro

 • Per-Olov Gustafsson (ordinarie)
 • Vakant

Västra sjukvårdsregionen

 • Lars Rex (ordinarie)
 • Jeanette Törnqvist (ersättare)

Stödfunktionen vid SKR

 • Marie Lawrence ordförande (ordinarie)
 • Sophia Björk (föredragande och sekreterare)