Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 26 maj 2020

Kontakt

Nationella samverkansgrupper (NSG)

Nationella samverkansgrupper (NSG) har bildats för att leda och samordna regionernas nationella, gemensamma arbete i olika områden med utgångspunkt i befintliga nationellt gemensamma strukturer och arbeten.