Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 13 december 2019

Kontakt

Regionala programområden

De regionala programområdena ska initiera frågor för den nationella samverkan samt anpassa och omsätta den kunskap som tas fram nationellt, och säkra att det når hela vägen ut till patientmötet.

Regionalt bildas programområden motsvarande den nationella strukturen med huvudsaklig uppgift att:

  • genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
  • initiera frågor för nationell samverkan
  • skapa regionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
  • ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att det ska nå ut till patientmötet
  • stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap
  • integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
  • samverkan med regional registercentrumorganisation
  • utföra specifika regionala uppdrag