Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 26 maj 2020

Kontakt

Styrgrupp

Styrgruppens uppdrag är att verka för att kunskapsstyrningen blir ett stöd för huvudmännen och vårdprofessioner.

Styrgruppen är ett stöd och en arena för dialog mellan huvudmännen och staten i kunskapsstyrningsfrågor på tjänstemannanivå, samt godkänna verksamhetsplaner, fördela gemensamma medel, och arbeta med vissa prioriteringsfrågor.

Sammansättning av gruppen

 • två representanter från regiondirektörsnätverket
 • fyra representanter från hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket
 • en representant från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
 • samtliga sex sjukvårdsregioner ska vara representerade
 • vid behov kan styrgruppen utökas med ytterligare ledamöter
 • ledamöter samt ordförande utses av regiondirektörsnätverket.

Ledamöter styrgrupp

 • Mats Bojestig, ordförande, Region Jönköpings län (HSD), Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Brita Winsa, Region Västerbotten (HSD), Norra sjukvårdsregionen
 • Björn Eriksson, Region Stockholm (RD), sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Martin Engström, Södra sjukvårdsregionen (HSD)
 • Jan Grönlund, Region Sörmland (RD), sjukvårdsregion Uppsala-Örebro
 • Ann Söderström, Västra Götalandsregionen (HSD), Västra sjukvårdsregionen
 • Fredrik Lennartsson, chef avdelningen för vård och omsorg, SKR
 • Sophia Björk, sekreterare, SKR

Adjungerade styrgrupp

 • Bo Svedberg, Ekonomidirektörsnätverket, Region Gävleborg
 • Christina Jörhall, Informationsdirektörsnätverket, Region Jönköpings län
 • Vakant, Personaldirektörsnätverket
 • Mats Collin, ordförande Nationell samverkansgrupp kunskapsstyrning socialtjänst, NSK-S, Härnösands kommun
 • Mari Forslund, sektionschef kvalitet och uppföljning, SKR
 • Marie Lawrence, samordnare nationell stödfunktion för regionernas kunskapsstyrningssystem, SKR