Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 januari 2021

Kontakt

Stödmaterial

Du som arbetar i kunskapsstyrningssystemet hittar det mesta av stödmaterialet på projektplatsen.

Styrdokument

Rekommendation från SKR:s förbundsstyrelse om sammanhållen struktur för kunskapsstyrning (pdf, nytt fönster)

Uppdragsbeskrivningar

Uppdrag värdskap för NPO och NSG (pdf, nytt fönster)

Uppdrag styrgrupp och beredningsgrupp (pdf, nytt fönster)

Uppdrag ledamöter och ordförande NPO och NSG (pdf, nytt fönster)

Nomineringsprocess

Nomineringsprocess NPO NSG NAG adjungerade (pdf, nytt fönster)

Nomineringsprocess NAG sjukvårdsregioner (pdf, nytt fönster)

Nomineringsunderlag, mall (word, nytt fönster)

Jävshantering

Bedömningen av om jäv föreligger tas av den huvudman som representanten företräder. Varje processledare samlar in jävsblanketter för alla deltagare i den aktuella grupperingen och lägger in dem i gruppens mapp på projektplatsen. Den som är jävig i ett ärende som behandlas ska inte bara avstå från att yttra sig eller delta i omröstning utan bör också lämna sammanträdet när ärendet ska behandlas. Det är i första hand den jävige själv som ska upplysa om jävet. Ordförande för programområdet, samverkansgruppen, arbetsgruppen, beredningsgruppen och styrgruppen har ett ansvar att aktualisera frågan om jäv vid gruppernas arbete.

Jävsdeklaration (word, nytt fönster)

Presentationer

För dig som ska presentera om kunskapsstyrning i olika sammanhang.

Kunskapsstyrningssystemet, presentation (ppt, nytt fönster)

Kunskapsstyrningssystemet (pdf, nytt fönster)