Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 11 augusti 2020

Kontakt

Programområden och samverkansgrupper

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Åtta nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas nationella, gemensamma arbete i flera olika områden.

Anpassningar efter covid-19

Med anledning av covid-19 anpassar programområden, samverkans- och arbetsgrupper sitt arbete efter den rådande situationen. Det kan innebära att justeringar görs i till exempel insatsområden. För mer korrekt information om det arbete som bedrivs just nu, kontakta respektive NPO eller NSG.

Insatsområden

De nationella programområdena har nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden, till exempel inom diagnosområden och vid behov för specifika frågor. Totalt har nationella programområden och nationella samverkansgrupper startat ett 40-tal nationella arbetsgrupper. För mer information om insatsområden, se sida för respektive programområde och samverkansgrupp.

Sammanfattning av planerade insatser 2020 i NPO och NSG (pdf, nytt fönster)

Leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

Leder och samordnar arbetet med nationella gemensamma strukturer och arbeten.