Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 maj 2020

Kontakt

Nationella programområden (NPO)

Det finns 26 nationella programområden (NPO) som leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom respektive område, och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

Anpassningar efter covid-19

Med anledning av covid-19 anpassar programområden, samverkans- och arbetsgrupper sitt arbete efter den rådande situationen. Det kan innebära att justeringar görs i till exempel insatsområden. För mer korrekt information om det arbete som bedrivs just nu, kontakta respektive NPO eller NSG.

Läs vidare