Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 juni 2021

Kontakt

NAG diabetes

Diabetes omfattar flera sjukdomar med stora volymer av patienter, behandlingsinsatser och åtgärder som ges på flera vårdnivåer. Särskilt att beakta är äldre personer med diabetes samt barn och ungdomar i övergången till att bli vuxna.

Uppdrag

 • Följa start och resultat av arbete i nationell arbetsgrupp vårdförlopp diabetes med hög risk för fotsår.
 • Genomföra fördjupad kartläggning och analys av patienters komplikationer på ögon.
 • Följa och analysera data i kvalitetsregistret NDR gällande övergång från barn/ungdom till vuxen.
 • Inläsning av kunskapsområdet och planera för eventuell insats under 2022.
 • Kontinuerliga möten med arbetsgrupp inom MTP-rådet för samverkan gällande omvärldsbevakning och utveckling av medicintekniska diabeteshjälpmedel.
 • Identifiera och skapa förutsättningar för start av en tillfällig arbetsgrupp för fördjupad kartläggning av läkemedelsanvändning vid typ 2 diabetes, med målet att påbörja ett arbete med nationell behandlingsriktlinje.
 • Planera för att eventuellt påbörja arbete med nationellt vårdprogram graviditetsdiabetes under 2022.

Aktuellt

Arbetsgruppen möts fyra gånger per år och arbetar utifrån de identifierade och aktuella förbättringsbehoven. Vid behov kan den nationella arbetsgruppen utökas genom att sätta samman tillfälliga arbetsgrupper.

Arbetsgruppen har ett flerårigt arbete bakom sig och har utvecklat riktlinjer och undervisningsmaterial.

Det finns väldefinierade indikatorer och målnivåer i området och det regionala implementeringsarbetet och kommunikationsstrukturen är viktiga för fortsatt utveckling.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Stefan Jansson, specialistläkare allmänmedicin, Brickebackens vårdcentral Örebro, sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Karin Johansson, diabetessjuksköterska, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • Herbert Krol, specialistläkare internmedicin och allmänmedicin, länssjukhuset Kalmar, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Eva Hagström Toft, specialistläkare, endokrinolog, Ersta sjukhus Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Victoria Carter, diabetessjuksköterska, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Katarina Eeg-Olofsson, specialistläkare, endokrinolog, Nationellt kvalitetsregister diabetes, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Frida Sundberg, specialistläkare barn, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg, Svensk förening pediatrisk endokrinologi och diabetes, Västra sjukvårdsregionen
 • Malin Grahn, diabetessjuksköterska, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Susanne Gustafsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Stockholm Borgerskapet, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Björn Ehlin, patientföreträdare, Svenska Diabetesförbundet