Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 10 juni 2020

Kontakt

NAG astma och KOL, inklusive luftvägsallergier

Under 2020 ska arbetsgruppen bland annat arbeta med ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för KOL.

Uppdrag

Fokus kommer 2020 att vara att göra färdigt och implementera det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet KOL steg 1, där målet är att öka antalet patienter som i tid får diagnos KOL och att snabbt sätta in åtgärder med bland annat rökstopp, behandlingsplan, patientkontrakt och ett första uppföljningsbesök.

Ansökan om vårdförlopp KOL är godkänd och under året ska vårdförlopp KOL steg 2 bli färdigt. Steg 2 tar vid där steg 1 avslutats, med målet att patienter med KOL erbjuds behandlingsinsatser, utvärdering och uppföljning enligt de riktlinjer som gäller.

Aktiviteter som prioriteras för år 2020:

  • Färdigställa och implementera sammansatt och personcentrerat vårdförlopp KOL steg 1
  • Arbeta fram vårdförlopp KOL steg 2
  • Göra färdigt ramverket för nationell certifiering av astma-, allergi- och KOL-mottagningar samt implementeringsåtgärder
  • Publicera mall för behandlingsplan
  • Planera arbetet med certifieringsmodeller för specialistmottagningar och vård för barn

Kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Information kommer senare.

Ordförande

Caroline Stridsman, sjuksköterska, Sunderby sjukhus Luleå, Norra sjukvårdsregionen