Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 april 2021

Kontakt

NAG matallergi, inklusive anafylaxi

Matallergi har en hög prevalens (barn åtta procent, vuxna fem procent). Tillgången till specialister inom allergologi är starkt begränsad och utan adekvat utredning och rätt diagnos finns risk för stort lidande för de som drabbas. Det finns ett stort behov av att implementera nationella kunskapsstöd och nationellt vårdprogram för att uppnå en effektiv, jämlik och individanpassad vård.

Uppdrag

I år fortsätter arbetsgruppen med framtagning av kunskapsstöd för matallergi som leder till adekvat utredning, behandling och uppföljning för de sjuka och till friskförklaring för de friska. Följande aktiviteter är planeras av nationella arbetsgruppen:

 • Ta fram nationellt vårdförlopp matallergi enligt fastställd process
 • Fortsätta med arbetet för framtagning av nationellt vårdprogram enligt fastställd process
 • Ta fram kommunikationsstrategi och -material för stöd av införande av kunskapsstöd för matallergi
 • Verka för införande av nationellt intyg för specialkost i förskolor och skolor
 • Verka för att nationella riktlinjer för matallergi riktat till specialistvården tas fram av Socialstyrelsen

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Caroline Nilsson, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Ulla-Britt Andersson, allergikonsulent, barnsjuksköterska, Centrum för arbets- och miljömedicin, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Marianne Bonnert, psykolog, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Birgitta Lagercrantz, allergikonsulent, sjuksköterska, Barn- och ungdomskliniken, Region Kronoberg, Södra sjukvårdsregionen
 • David Aronsson, vuxenallergolog, Lung- Allergikliniken i Lund, Södra sjukvårdsregionen
 • Jenny van Odijk, dietist, Allergimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Annika Wallin, specialistläkare lungmedicin, allergolog, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Åsa Neuman, Akademiska barnsjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Agnes Csuth, specialistläkare allmänmedicin och vuxenallergologi, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Therese Lindh, måltidschef, Bollebygds kommun
 • Carl-Erik Flodmark, pediatrik, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen
 • Ylva Sjögren Bolin, rådgivare och immunolog, Avdelningen för hållbara matvanor, Livsmedelsverket
 • Freja Anckers, Förbundsordförande Unga Allergiker
 • Mikaela Odemyr, patientrepresentant, Astma- och Allergiförbundet