Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 januari 2021

Kontakt

NPO mag- och tarmsjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar inkluderar inflammatorisk tarmsjukdom, levercirrhos, appendicit (blindtarmsinflammation) och gallvägssjukdomar.

Uppdrag

 • Hur ser det ut idag? Behovs- och gapanalys. Åtgärder/förslag/prioritera.
 • Utse nationella arbetsgrupper
 • Omvärldsbevakning
 • Kunskapsstöd för jämlik hälsa och vård-behandlingsrekommendationer – SVF
 • Kvalitetsregister
 • Ordnat införande/ordnad utfasning
 • Nivåstrukturering
 • Bidra i arbete med eventuella statliga satsningar
 • Samverka med myndigheter inom aktuellt område
 • Annat, till exempel e-hälsa och kompetensutveckling

Insatsområden

 • God och jämlik vård av sjukdomstillstånd i mage-och tarmsjukdomar 2019-2020.
 • Tillsätta en nationell arbetsgrupp kring ett specificerat område utifrån GAP-analys och efter avstämning med professionsföreningar och nationella kvalitetsregister.
 • Samarbete med Socialstyrelsen i arbetet med nivåstrukturering/högspecialiserad vård för rörelseorganens sjukdomar 2019-2020.
 • Sammanställa en bruttolista med förslag på områden för nationell nivåstruktureringsutredning inom området rörelseorganens sjukdomar.
 • Ge förslag till Socialstyrelsen på personer till utvalda sakkunniggrupper.
 • Initiera samarbetsformer med nationella kvalitetsregister, specialistföreningar och patientföreningar inom mag-och tarmsjukdomar 2020.

Programområdet planerar att genomföra en workshop för ovanstående insatser, med syfte att skapa energi, samverkan och förstärka effekten av varandras arbete med kunskapsstyrning inom mag- och tarmsjukdomar, samt att precisera roller och arbetsuppgifter och definiera kommunikationsvägar

Under 2020 kommer två nya arbetsgrupper att tillsättas, för appendicit och gallvägssjukdomar.

Arbetsgrupper

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Hans Törnblom, docent, överläkare, medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Mårten Werner, överläkare gastroenterologi, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Abbas Chabok, överläkare, medicine doktor, kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Josefin Segelman, docent, överläkare, Kirurg- och anestestikliniken, Ersta sjukhus, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Karsten Offenbartl, verksamhetschef, kirurgkliniken, Region Jönköpings län, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Jan Lillienau, specialist gastroenterolog, docent, tillförordnad verksamhetschef, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen