Senast ändrad: 5 mars 2021

Kontakt

NAG migrän

Migrän är en folksjukdom och rankas i Global Burden of Disease som den tredje mest prevalenta sjukdomen med den sjunde högsta sjukdomsbördan. Syftet med gruppen är att ta fram behandlingsriktlinjer för migränvården av barn och vuxna i Sverige.

Uppdrag

Nationella arbetsgruppen (NAG) migrän har etablerats i ett samarbete mellan nationella programområdet (NPO) barn och ungas hälsa samt NPO nervsystemets sjukdomar som uppdragsgivare. Det har uppskattats att cirka 40 procent av alla som har migrän skulle ha nytta av anfallsförebyggande behandling, men enbart 3–13 procent använder det. Orsakerna som föreslagits till detta är underdiagnostik och underbehandling på grund av bristande kunskap hos patienter (som inte söker) och läkare (som inte identifierar problemet och föreslår behandling). NAG migrän bemannas i första hand av experter från sjukvårdsregionerna med ett uppdrag och mandat att företräda regionen inom det aktuella ämnes- och kunskapsområdet.

Aktuellt

Arbetsgruppen började sitt arbete i november 2020. Uppdraget är på ett år.

Kontakt

Kontaktperson och processledare

Ordförande

  • Katarina Wide, barnneurolog, Huddinge sjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

  • Ingela Nilsson-Remahl, migränspecialist, Karolinska Universitetssjukhuset, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Magnus Esbjörnsson, allmänneurolog, Hässleholms sjukhus, Södra sjukvårdsregionen
  • Stina Wästlund, barnläkare, Höglandssjukhuset Eksjö, Sydöstra sjukvårdsregionen
  • Jane Garli, sjukgymnast, Östersunds sjukhus, Norra sjukvårdsregionen
  • Mats Elm, allmänläkare, Närhälsan Borås, Västra sjukvårdsregionen
  • Mia von Euler, klinisk farmakolog, Örebro Universitet, Mellansverige
  • Åsa Wallman, sjuksköterska, sjukvårdsregion Mellansverige
  • Anna Lönnberg, sjuksköterska, sjukvårdsregion Mellansverige
  • Ulrika Holst, psykolog, Skaraborgs sjukhus, Västra sjukvårdsregionen