Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 juni 2021

Kontakt

NPO ögonsjukdomar

Nationellt programområde ögonsjukdomar arbetar för att patienter ska erbjudas en god och likvärdig ögonsjukvård i hela landet samt för att skapa samsyn inom professionen.

Uppdrag

I uppdraget ingår att identifiera och kartlägga eventuella ojämlikheter inom den svenska ögonsjukvården. Det ingår också att åstadkomma samsyn inom professionen kring vad som behöver göras för att uppnå en mer kunskapsstyrd och jämlik vård.

Insatsområden

Uppnå en god och likvärdig ögonsjukvård i landet

Det finns ett behov av att identifiera eventuella ojämlikheter i den ögonsjukvård som erbjuds patienter i landet. Det finns även behov av att skapa samsyn inom professionen kring vad som behöver göras för att uppnå en mer likvärdig ögonsjukvård. Målet är att uppnå en god, jämlik och kunskapsbaserad vård inom alla delar av ögonsjukvården.

Nationella arbetsgrupper (NAG) har inrättats inom 11 områden inom ögonsjukvården med följande uppdrag:

 • Identifiera och analysera ojämlikheter i vårdkvalitet och praxis i Sverige.
 • Identifiera befintliga lokala, regionala och nationella riktlinjer och vårdprogram.
 • Samordna regionala och lokala vårdprogram så att de kan bilda nationella vårdprogram.
 • Vid behov skapa nya nationella riktlinjer.
 • Identifiera kunskapsluckor och föreslå områden där nya nationella riktlinjer behövs.
 • Omvärldsbevaka, för att till exempel identifiera behov av internationella riktlinjer.

Aktuellt

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson och processledare

Carina Libert, carina.libert@sll.se, ögonsjuksköterska, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ordförande

Anne Odergren, specialist i ögonsjukdomar, S:t Eriks Ögonsjukhus, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Eva Olofsson, specialist i ögonsjukdomar, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Marita Andersson Grönlund, specialist i ögonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Sten Kjellström, specialist i ögonsjukdomar, Skånes universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Pierfrancesco Mirabelli, specialist i ögonsjukdomar, Ögonkliniken Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Eva Karlsson, specialist i ögonsjukdomar, Ögonkliniken Örebro, Sjukvårdsregion Mellansverige