Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 november 2020

Kontakt

NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation (NPO PIVoT) är ett nystartat nationellt programområde som varit igång sedan första kvartalet av 2020. Arbetet hittills har fokuserat på frågor relaterade till Covid-19. Under hösten 2020 fortsätter uppstartsarbete, verksamhetsplanering, planering för arbetsgrupper samt dialog med andra NPO och aktörer.

Kunskapsstöd

På Socialstyrelsens webbplats finns kunskapsstöd för:

  • Planerings- och beräkningsverktyg för beslutsfattare vid covid-19
  • Prioriteringar vid resursbrist

Socialstyrelsens kunskapsstöd vid covid-19

Fler nationella kunskapsstöd avseende hanteringen av patienter med Covid-19 finns på webbplatsen för Svensk förening för anestesi och intensivvård.

Svensk förening för anestesi och intensivvård - hantering av patienter med Covid-19

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

  • Martin Holmer, narkosläkare, AnOpIVA, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Alfred Janson, kirurg, Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
  • Eva Joelsson-Alm, intensivvårdssjuksköterska, Södersjukhuset, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johnny Hillgren, narkosläkare, AnOpIVA, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Lars Algotsson, narkosläkare, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
  • Per Lindnér, transplantationskirurg, docent, VC Transplantation, Västra sjukvårdsregionen