Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 mars 2021

Kontakt

NPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Det nationella programområdet perioperativ vård, intensivvård och transplantation (NPO PIVoT) har hittills fokuserat på frågor relaterade till covid-19.

Kunskapsstöd

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Ordförande

  • Martin Holmer, narkosläkare, AnOpIVA, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Alfred Janson, kirurg, Region Västernorrland, Norra sjukvårdsregionen
  • Eva Joelsson-Alm, intensivvårdssjuksköterska, Södersjukhuset, Region Stockholm, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Johnny Hillgren, narkosläkare, AnOpIVA, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Lars Algotsson, narkosläkare, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
  • Per Lindnér, transplantationskirurg, docent, VC Transplantation, Västra sjukvårdsregionen