Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 januari 2021

Kontakt

NAG depression och ångestsyndrom

Arbetsgruppen har tagit fram ett nationellt vård- och insatsprogram (VIP) som lanserades i januari 2020. Arbetsgruppen har nu i framför allt i uppdrag att se över stöd till implementering av VIP, göra eventuella revideringar samt vara delaktiga i arbetet med framtagande av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Uppdrag

Den nationella arbetsgruppen har arbetat med att ta fram vård- och insatsprogram och kommer att fortsätta sitt arbete även efter att programmet har lanserats. Uppdraget handlar om att stödja implementeringen av VIP, se över eventuella uppdateringar samt delta i arbetet med personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.

Stöd till implementering

  • Identifiera och sprida befintliga verktyg, utbildningar och liknande som kan stödja implementeringen av vård- och insatsprogram på regional och lokal nivå. Spridningen sker via Regionala Programområden (RPO) psykisk hälsa i respektive hälso- och sjukvårdsregion till lokala arbetsgrupper eller motsvarande.
  • I samarbete med RPO och lokala arbetsgrupper eller motsvarande identifiera behov av nya satsningar relevanta för vård- och insatsprogrammet som med fördel kan genomföras på nationell nivå.
  • Utifrån framtagna nationella indikationer (i förekommande fall befintliga kvalitetsregister) i vård- och insatsprogrammen ta fram förslag på hur nationella vård- och insatsprogram kan följas upp och utvärderas.

Aktuellt

Arbetet handlar om att få vård- och insatsprogrammet att användas i mötet mellan personal och patient, brukare eller elev samt att ta fram ett vårdförlopp inom området.

Kontakt

Värdskap

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson och processledare

Elna Persson, elna.persson@vgregion.se

Ordförande

Harald Aiff, psykiater, Bipolärmottagningen/Psykiatri Affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Region Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen