Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 mars 2021

Kontakt

NAG generisk modell rehabilitering

Inom ramen för arbetet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har NPO rehabilitering habilitering och försäkringsmedicin tillsatt en nationell arbetsgrupp som tar fram ett underlagsdokument för rehabilitering och delar av försäkringsmedicinskt arbete som stöd till de arbetsgrupper som tar fram vårdförlopp.

Uppdrag

Övergripande mål är att vårdförloppen följer samma modell för rehabilitering och ger stöd åt försäkringsmedicinskt arbete. Modellen ska underlätta implementering av vårdförlopp för olika hälsotillstånd genom att rehabilitering beskrivs på ett likartat sätt med enhetliga begrepp. Den ska även underlätta kommunikation mellan verksamheter och huvudmän, bidra till fungerande samordning och skapa förutsättningar för ett resurseffektivt arbetssätt som utgår från patientens behov.

Aktuellt

Arbetet beräknas vara klart i slutet på mars 2021.

Kontakt och ledamöter

Kontaktperson och processledare

Ordförande

 • Eva Stjernström, fysioterapeut, ledningsstrateg, Region Värmland, Sjukvårdsregion Mellansverige

Ledamöter

 • Jan Lexell, specialist i rehabiliteringsmedicin och neurologi, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Xiaolei Hu, överläkare i rehabiliteringsmedicin på NUS i Umeå, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Ann Christine Elfving, Region Gävleborg, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Mia von Euler, professor i neurologi, NPO nervsystemets sjukdomar/NAG Stroke TIA, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Anette Forsberg, fysioterapeut, verksamhetschef Region Örebro län, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Birgitta Johansson, neuropsykolog, Rehabiliteringsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Anneli Lernestål, arbetsterapeut, enhetschef arbetsterapi Mölndal, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen
 • Jennifer McGreevy, dietist, Region Sörmland, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige


 • Malin Åman, Socialstyrelsen
 • Camilla Arvidsson, medicinskt ansvarig för rehabilitering, Kalmar kommun