Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 3 november 2020

Kontakt

Nationella samverkansgrupper (NSG)

Nationella samverkansgrupper (NSG) leder och samordnar regionernas gemensamma arbete i olika områden.

Anpassningar efter covid-19

Med anledning av covid-19 anpassar programområden, samverkans- och arbetsgrupper sitt arbete efter den rådande situationen. Det kan innebära att justeringar görs i till exempel insatsområden. För mer korrekt information om det arbete som bedrivs just nu, kontakta respektive NPO eller NSG.

Läs vidare