Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 november 2020

Kontakt

NSG forskning och Life Science

Samverkansgruppens ska bland annat klargöra forskningens roll i kunskapsstyrning, samt se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden.

Uppdrag

Samverkansgruppens uppdrag

 • Klargöra forskningens roll i kunskapsstyrning
 • Samverka med nationella programområden och andra samverkansgrupper i forskningsfrågor
 • Sammanställa och kommunicera behov av forskning för morgondagens vård, utifrån GAP-analyser och behovsinventeringar i nationella programområden
 • Samverka med staten och olika nationella forskningsgrupperingar såsom
  • Vetenskapsrådet (VR)
  • Kommittén för klinisk behandlingsforskning (KKBF)
  • Kliniska Studier Sverige (KSS)
  • Nationella styrgruppen för Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF)
  • Universitetens utbildning och forskning
  • Life Science-kansliet
  • Industrin
 • Se till att forskningens resultat blir integrerat i nationella programområden
 • Stödja forskningsbaserad implementering av kunskap
 • Utarbeta en års- och verksamhetsplan för samverkansgruppens arbete

Aktuellt

Verksamhetsplan med insatsområden tas fram under 2021.

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

 • Susanna Eklund, forsknings- och läkemedelsfrågor, SKR

Ordförande

 • Jan Kilhamn, forsknings- och utvecklingschef hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Mats Ulfendahl, forskningsdirektör, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör, Region Stockholm, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingschef, Region Gävleborg, sjukvårdsregion Mellansverige
 • Clas Ahlm, forskningsdirektör, Region Västerbotten, Norra sjukvårdsregionen
 • Hannie Lundgren, forsknings- och utvecklingschef, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Ulrika Vestin, forsknings- och etikfrågor, SKR