Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 1 juni 2020

Kontakt

NAG markörbaserad journalgranskning

Metoden markörbaserad journalgranskning används för att mäta och analysera skador i vården.

Uppdrag

Strukturerad Journalgranskning mäter och analyserar skador i vården, med metoden markörbaserad journalgranskning (MJG). Det är en del av det nationella och lokala patientsäkerhetsarbetet som bedrivs med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I och med etableringen av Nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård behöver MJG:s framtid, dess organisering, utveckling och finansiering utredas.

Arbetsgruppen har i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan på hur markörbaserad journalgranskning i framtiden kan stödja och främja ett nationellt sammanhållet systematiskt förbättringsarbete.

Handlingsplanen skall innefatta följande komponenter:

 • Organisering av MJG i förhållande till Kunskapsorganisationen och NSG Patientsäkerhet
 • Förvaltningsorganisation för MJG
  • Databas för MJG
 • Förslag på utveckling av MJG
 • Förslag på ansvar/ansvarsfördelning för:
  • Utbildning i MJG
  • Analys och Statistik av MJG data
  • Rapporter
  • Regionala träffar om MJG

Aktuellt

Planerad tidpunkt för slutrapport är november 2020.

Kontakt

Värdskap

Sverige Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Information saknas

Ordförande

Per Wiger, chefläkare, Sjukhusen i väster, Västra Götalandsregionen, Västra sjukvårdsregionen