Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 juni 2021

Kontakt

NSG stöd för utveckling

Samverkansgruppen ska stödja arbetssätt och strukturer för processledning, implementering, verksamhetsutveckling och innovation. Detta ska bidra till att skapa utvecklings- och förbättringskraft i kunskapsstyrningsarbetet som helhet och nå hållbarhet över tid.

Uppdrag

 • Identifiera metoder för storskalig implementering och förbättring som kan användas i kunskapsstyrningsarbetet.
 • Ta fram stöd för nationella programområden och arbetsgrupper i att genomföra förbättringsarbete av hög kvalitet och stödja presentationer av detta, till exempel på nationella och internationella konferenser.
 • Samordna innehåll och upplägg av mötesplatser och lärandeträffar sjukvårdsregionalt och nationellt.
  Identifiera framgångsfaktorer och förutsättningar i organisationer med goda resultat för invånare och patienter.
 • Omvärldsbevaka inom området.
 • Samverka för gemensamt innehåll och upplägg av utbildning och kompetensbyggande aktiviteter till relevanta intressenter lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt.
 • Tillsammans med NSG uppföljning och analys ta fram goda exempel och principer på hur de multiprofessionella kliniska processteamen behöver återkoppling av utdata för att underlätta ett kontinuerligt och uthålligt förbättringsarbete.
 • Tillsammans med NSG Metoder för kunskapsstöd bistå i metodstöd som har koppling till att åstadkomma bättre resultat t ex NAG.
 • Inleda samarbete med NSG Forskning och life science i syfte att stärka strukturer för forskning om att leda processer, kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, implementering, innovation samt ledarskap. Samarbete kan även ha fokus på följeforskning för systemet som helhet.
 • Bistå i design av nationella utvecklingsinsatser, främst för att bidra med samordning och förståelse för det lokala och sjukvårdsregionala arbetet.

Målgrupper

 • Ordföranden i nationella programområden
 • Ordföranden i nationella arbetsgrupper
 • Processledare
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS)
 • "Områdesbevakare” centralt och lokalt (de som är ansvariga för att jobbet blir gjort)
 • Regionala samverkansgrupper för stöd till utveckling

Ledamöter och kontakt

Värdskap

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Kontaktperson och processtöd

Ordförande

 • Göran Henriks, utvecklingsdirektör Qulturum, Region Jönköping, Sydöstra sjukvårdsregionen

Ledamöter

 • Susanna Lagersten, chef QRC Stockholm Gotland, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Ann-Charlott Norman, vårdkvalitetsschef, Region Uppsala, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Karin Möller, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västra Götaland, Västra sjukvårdsregionen
 • Anders Edström, enhetschef memeologen, Norrlands Universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Jesper Stenberg, enhetschef, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne, Södra sjukvårdsregionen
 • Marie Blom-Niklasson, marie.blom-niklasson@skr.se, biträdande ordförande, SKR
 • Anneli Jäderland, SKR

Kommunrepresentanter

 • Åsa Danielsson, Storstockholm