Publicerad 6 september 2021

Samverkan för friskare arbetsplatser

SKR har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser i kommuner och regioner.

Tillsammans kan parterna vända utvecklingen så att kommuner och regioner både levererar den verksamhet som utgör kärnan i välfärden och ger hållbar hälsa för medarbetarna.

Avsiktsförklaring: Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting (PDF) Pdf, 291 kB.

Parterna har även tagit fram en vägledning för att underlätta dialog och samverkan i central samverkansgrupp eller skyddskommitté. I vägledningen finns bland annat sju identifierade framgångsfaktorer, förslag på arbetsprocess för att hitta en väg till en låg och stabil sjukfrånvaro samt fyra exempel på hur man kan arbeta i samverkan för friskare arbetsplatser.

Vägledning för friskare arbetsplatser (PDF) Pdf, 845 kB.

Förslag på samverkansprocess

SKR vill ge ett förslag på en samverkansprocess som kan vara en väg för er organisation av komma vidare med arbetet för en långsiktig strategi för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro. Processen bygger på samlade erfarenheter från kommuner och regioner.

Förslaget bygger på fyra steg där hållbarheten ligger i att samla arbetet och prioritera rätt frågor.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef