Publicerad 11 mars 2021

Stärka chefers förutsättningar

Cheferna har det operativa ansvaret för det löpande systematiska arbetsmiljöarbetet, samtidigt som förutsättningarna är ett ansvar för högsta ledningen. Även skyddsombuden har en viktig roll.

Båda dessa funktioner behöver säkras kunskap om regelverk samt vad som skapar friska arbetsplatser med hållbar hälsa.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, speciellt anpassad för kommun- och regionsektorn, samlar flera exempel på hur man kan arbeta för att få till en god arbetsmiljö.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

OSA-kollen

OSA-kollen är ett verktyg som ger stöd för individ och grupp att både förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA.

OSA-kollen

OSA-utbildningen

Grundutbildning för kommun- och regionsektorn i organisatorisk och social arbetsmiljö som chefer och skyddsombud går tillsammans.

OSA-utbildningen

OSA-kompassen

Verktyg för att sätta sig in i OSA-föreskrifterna.

OSA-kompassen

Digi-ronden

Verktyg som ger stöd för en smartare och mänskligare digital arbetsmiljö.

Digi-ronden

Stress och balans

Ett självskattningstest för att uppmärksamma tidiga tecken på ohälsosam stressnivå.

Testa din stressnivå

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef