Publicerad 11 mars 2021

Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro

Kommun- respektive regionledningar behöver kunskap om vinster av arbetsmiljöarbete respektive kostnader för sjukfrånvaro för att säkerställa att hela organisationen har förutsättningar och arbetar för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Avgörande är att första linjens chefer har förutsättningar att ta ansvar för arbetsmiljöarbetet – såväl främjande, förebyggande som rehabilitering.

Chefoskopet

Ett forskningsbaserat verktyg för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar.

Chefoskopet

Utbildningspaket om förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

SKR har tagit fram ett utbildningspaket för att förtydliga de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar och presentera det regelverk som gäller på arbetsmiljöområdet.

Utbildningspaket förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Ekonomisk analys av arbetsmiljö

Ett analysverktyg för att räkna på effekter av förebyggande arbetsmiljöarbete.

Ekonomisk analys av arbetsmiljö

Investera i arbetsmiljö

En god arbetsmiljö skapar attraktiva arbetsplatser som ger bättre trivsel, lägre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning samt minskad risk för arbetsrelaterade olyckor.

Malin Lohela Karlsson, forskare och arbetshälsoekonom vid Karolinska Institutet, berättar om sambanden mellan arbetsmiljö, verksamhet och ekonomi.

Chefens nyckelposition

Första linjens chef har en nyckelposition mellan operativa och strategiska nivån i en organisation.

Denna film beskriver vikten av goda förutsättningar för chefer att kunna kommunicera mellan organisationens olika nivåer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Kristina Folkesson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef