Publicerad 11 mars 2021

Ta vara på medarbetarnas engagemang

En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet förutsätter medarbetarnas engagemang och delaktighet vilket i sin tur bygger på tillit till och tillvaratagande av medarbetarnas signaler.

Centrala parter har tecknat "Avtal om samverkan och arbetsmiljö", som ger varje medarbetare goda möjligheter att kanalisera sitt engagemang för verksamhet och arbetsmiljö.

Centralt samverkansavtal om samverkan och arbetsmiljö

Information om avtalet samt stödmaterial för lokal samverkan.

Centralt samverkansavtal om samverkan och arbetsmiljö

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

På Suntarbetsliv finns stöd för hur arbetet kan gå till för att träffa ett lokalt samverkansavtal.

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö

Verktyg som används på till exempel arbetsplatsträffar för att tillsammans undersöka nuläget för olika arbetsmiljöområden.

Vår arbetsmiljö

FAS Dialogverktyg

Verktyget hjälper till att skapa en gemensam bild av verksamheten, uppdraget och vägen till ett hållbart arbetsliv.

FAS Dialogverktyg

Bättre möten

Verktyget hjälper till att utveckla kommunikationen vid möten i arbetsgrupper.

Bättre möten

Arbetsplatsträff - exempel från Södertälje kommun

Ett APT-kit med frågor kring OSA hjälper arbetsplatser i Södertälje kommun att få fart på sitt OSA-arbete.

Arbetsplatsträff i Södertälje kommun

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef