Publicerad 15 oktober 2021

Prioriterade EU-frågor, SKR

Under 2021 ska SKR fokusera på åtta EU-frågor som är viktiga för kommuner och regioner.

SKR:s styrelse har antagit åtta prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2021. Dessa ingår även i SKR:s verksamhetsplan för 2021. För varje prioriterad fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året, samt förväntade resultat.

Beskrivning av SKR:s prioriterade EU-frågor 2021 i kortversion (PDF) Pdf, 183 kB.

Bakgrundsdokument Prioriterade EU-frågor 2021 (PDF) Pdf, 1 MB.

Prioriterade EU-frågor 2021

 • EU:s migrations- och asylpakt
 • Den sociala dimensionen av EU genom en rättvis och inkluderande återhämtning för alla
 • Översyn av statsstödsregler och riktlinjer
 • EU:s avloppsdirektiv – bättre hänsyn till lokala förutsättningar
 • Ett klimatneutralt EU 2050
 • Mobilitet och infrastruktur
 • Horisont Europa
 • EU-kommissionens förslag till förordning om gemensam utvärdering av medicinsk teknik

Informationsansvarig

 • Malin Looberger
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset