Publicerad 15 oktober 2021

Organisationer, nätverk

SKR intressebevakar EU och internationella frågor via medlemskap i organisationer och nätverk.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

SKR är medlemmar i de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation, CEMR. Organisationen bedriver ett systematiskt påverkansarbete gentemot EU:s lagstiftning och främjar samarbete mellan sina medlemmar.

Council of European Municipalities and Regions

United Cities and Local Governments (UCLG)

United Cities and Local Governments är en internationell intresseorganisation för städer och kommun- och regionförbund. UCLG arbetar för att stärka den lokala nivåns status globalt och tydliggöra kommuner och städers roll i det globala utvecklingsarbetet.

United Cities and Local Governments

Organisationer inom den sociala dialogen

SKR deltar i den sociala dialog genom medlemskap och aktivt deltagande i SGI Europe, som är den tongivande europeiska arbetsgivarorganisationen för offentliga arbetsgivare. SKR deltar också i den sociala dialogen på sektorsnivå och branschnivå.

Organisationer inom den sociala dialogen

Informationsansvarig

  • Dominique Faymonville
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset