Publicerad 25 oktober 2022

Poddavsnitt om komplexa hållbarhetsfrågor

För att ta sig an de stora hållbarhetsutmaningar vi står inför idag handlar det till stor del om att tänka tillsammans. Eftersom ingen aktör förmår leda omställningen på egen hand blir det viktigt att jobba över gränser och perspektiv. För att kunna jobba ihop eller förhålla oss till varandra utan att nödvändigtvis vara överens, behöver alla skapa en gemensam förmåga att bjuda in, lyssna till och förstå varandra.

Vi behöver skapa gemensam förmåga att bjuda in, lyssna till och förstå varandra för att kunna jobba ihop eller i alla fall förhålla oss till varandra utan att nödvändigtvis vara överens.

Vi kan inte lösa komplexa frågor med enkla lösningar där någon bär en sanning, då blir det motstånd. Vi måste lära oss att ta oss an komplexa frågor på ett annat sätt än hur vi löser komplicerade frågor, framhåller John Holmberg vi måste förstå skillnaden på hur man hanterar enkla komplicerade frågor och hur man hanterar komplexa frågor.

I det senaste avsnittet av podcasten Demokratiresan samtalar Anders Nordh, SKR, med John Holmberg professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Under samtalet ger John lyssnarna flera konkreta tips och råd på hur vi bättre kan ta oss komplexa frågor.

Avsnittet finnas där poddar finns.

#84 Komplexa hållbarhetsfrågor

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR