Publicerad 9 januari 2023

Samverkan för uthållig demokrati

I samband med att den svenska demokratin firade 100 år har SKR och regeringen haft en gemensam överenskommelse under 2021 och 2022. SKR bjudit in till 20 konferenser ute i landet, och en avslutande konferens genomfördes 2 december 2022.

Ett stort antal företrädare från kommuner, regioner samt aktörer inom civila samhället har deltagit i konferenserna för att diskutera hur vi tillsammans kan uppnå en uthållig demokrati med stärkta förutsättningar för deltagande och delaktighet.

Demokrati i vår tid - främja, förankra och försvara 

Den 2 december 2022 genomfördes en slutkonferens för att summera arbetet; Vilka utmaningar, vilka goda exempel och vilka möjligheter ser vi tillsammans vad gäller vår demokrati. Carola Gunnarsson, vice ordförande, SKR, och Parisa Liljestrand, Sveriges kulturminister, höll inledningstal för deltagarna.

Tal av Carola Gunnarsson och Parisa Liljestrand och övrigt programinnehåll

SKR har delat ut en Demokratiutmärkelse 2022

Under 2021 har högstadieskolor och gymnasier utarbetat och skickat in förslag till SKR på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. En Demokratiutmärkelse för skolklasser delades ut på Demokratidagen 2022.

Demokratiutmärkelse för skolklasser

Demokratiutmärkelsen delades också ut 2021.

Bakgrund till överenskommelsen

Den svenska demokratin står på en stabil grund med starkt stöd i befolkningen, högt valdeltagande och välfungerande rättssäkra institutioner. Men demokratin kan aldrig tas för given och har utmaningar som ett demokratiskt utanförskap där människor varken deltar eller känner sig delaktiga i demokratin, ett hårdnat debattklimat med förändrade förutsättningar för det demokratiska samtalet och mer synliga antidemokratiska aktörer som använder sitt våldskapital för att skrämma till tystnad. Därför tecknades en överenskommelse mellan SKR och regeringen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Martin Lidhamn
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR