Publicerad 14 november 2022

Demokratiutmärkelse för skolklasser 2022

En jury har valt utmärkande förslag som har lämnats in till SKR, och ett av birdagen uppmärksammades på Demokratidagen 2022.

Följande skolor har fått Skolutmärkelse för demokratistärkande arbete 2022:

 • Elever i olika årskurser och program på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg,.
 • 8C på Höglundaskolan i Sundsvall.
 • SA19 och EK19 på Örkelljunga Gymnasium.

Elevernas demokratistärkande arbete har bland annat inneburit:

 • Genomförandet av en lokal poesifestival, Sustainable Poetry, där en del av inslagen var dikter om hur demokratin kan förbättras och utvecklas samt kreativa workshops kring barns rättigheter mellan gymnasieelever och elever i årskurs 1-3.
 • Utforskande arbete kring demokratins grunder i Sverige och internationellt samt alla människors lika värde genom att göra filmer och spel.
 • Undersökning bland kommunfullmäktiges ledamöter, företag och föreningar i Örkelljunga kring inflytande och samarbete inom den lokala demokratin.

Eleverna får utmärkelsen för att på ett utmärkt och kreativt sätt ökat sina kunskaper och förmågor för ett aktivt medborgarskap. Elevernas har genom poesi formulerat intressanta reflektioner och förslag på hur demokratin kan stärkas och utvecklas för framtiden. Deras arbete är ett gott exempel på hur demokratistärkande arbete kan integreras i undervisningen och ge eleverna en ökad kännedom om den kommunala demokratin.

Historisk inblick i demokratins utveckling – en demokrati för alla

I en animerad film har SKR gett information om demokratiutmärkelsen och hur skolelever kan engagera sig för att delta. Den ger er en kort historisk inblick i demokratins utveckling.

Ni får veta mer om

 • vad direkt- och representativ demokrati är.
 • rösträttens historia och att rösta.
 • lokalt självstyre – om regioners- och kommuners ansvar.
 • vad riksdagen beslutar om.
 • om utmärkelsen, och sist men inte minst.
 • varför SKR och regeringen firar demokratin.

Filmen är 5 minuter och 10 sekunder lång.

Om utmärkelsen - fokus på demokratin i kommuner och regioner

Hur ska vi göra för att hålla demokratin levande och få den att förbättras de närmaste 100 åren? Hur ska alla känna sig delaktiga? Hur ska vi kunna utveckla demokratin?

Elever i högstadieskolor och gymnasiumhar under 2020-2021 erbjödit att lämna förslag på hur de tycker demokratin skulle kunna utvecklas i sin region eller i sin kommun.

Fokus i förslagen skulle särskilt vara på den nära demokratin i kommuner och regioner, men kunde även röra demokratifrågor i allmänhet.

Informationsansvarig

 • Martin Lidhamn
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR