Publicerad 11 november 2021

Fakta om revisorer och ekonomi

SKR hämtar in och analyserar återkommande fakta om den kommunala revisionen och ger stöd för utveckling av revisionens förutsättningar.

Två tusen revisorer i kommuner och regioner

SKR har ett flertal gånger undersökt hur politiker och tjänstepersoner upplever revisionen.

Resultatet är att det generellt finns ett högt förtroende för revisionen och man upplever att den också gör nytta för verksamheten.

Fakta om förtroendevalda revisorer i kommuner 2020 (PDF) Pdf, 92 kB.

Det här är kommunal revision (PDF) Pdf, 2 MB.

  • Alla kommuner och regioner väljer för en mandatperiod minst fem revisorer som ska granska verksamheten och pröva ansvaret årligen. Medelantalet revisorer är sex stycken och några kommuner har över tio förtroendevalda revisorer.
  • Revisorerna nomineras generellt av partier och väljs av fullmäktige. De utför sitt uppdrag oberoende från partipolitiken.
  • Det finns totalt cirka 2 000 förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner och det totala antalet revisorer har ökat med cirka 20 procent under de senaste 20 åren.
  • Revisorerna ska anlita sakkunniga. I över 90 procent av kommunerna och regionerna sker detta genom att revisorerna upphandlar yrkesrevisorer från revisionsföretag.

Fakta om revisionens ekonomi

I databasen Kolada kan du i tjänsten ”Jämföraren” hitta uppgifter om revisionens ekonomi. Uppgifterna hämtas från SCB:s räkenskapssammandrag samt från regionerna.

Revisionens ekonomi, Kolada

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset