Publicerad 8 juli 2021

Utkast till Standard kommunal räkenskapsrevision är ute på remiss

SKR har i samverkan med Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (Skyrev) och FAR, branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter med flera arbetat fram ett utkast för en ny standard för kommunal räkenskapsrevision.

Standarden tar hänsyn till den kommunala särarten samt de regler som yrkesrevisorer, däribland auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag har att följa. Utkastet har nu sänds till ett 20-tal organisationer i en remissrunda som avslutas 15 oktober 2021.

– Vår förhoppning är att Standard för kommunal räkenskapsrevision skapar en tydlighet för de sakkunniga som utför räkenskapsrevisionen, men även för de förtroendevalda revisorer som ger uppdrag till sakkunniga, säger Annika Wallenskog, SKR:s chefsekonom och medlem i projektets styrgrupp.

Om du har frågor eller är intresserad av att ta del av utkastet kan du kontakta SKR.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset