Publicerad 27 augusti 2021

Bokföring och redovisning

Information om finansiell redovisning samt Bokslutsdagarna. Här finns kontoplanerna Kommun-Bas och Region-Bas (tidigare L-Bas). Vi informerar även om lagstiftning och normering för bokföring och redovisning.

SKR erbjuder rådgivning inom området samt arbetar med utveckling och intressebevakning. Redovisning i kommuner och regioner styrs av kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning.

I cirkulär (för kommuner) och EkonomiNytt (för regioner) informerar SKR om förändringar och rekommendationer inför bokslutsarbetet. Se nyheter under Aktuellt nedan.

Kontoplaner för kommuner och regioner

Kommun-Bas och Region-Bas (tidigare L-Bas) är de baskontoplaner som de flesta kommuner och regioner använder idag. De utgår båda från BAS standardkontoplaner för företag och har sedan anpassats efter den kommunala redovisningslagen och de uppgifter som SCB efterfrågar.

På kontoplanernas sidor (se menyn) finns de aktuella kontoplanerna och tidigare versioner tillgängliga.

Lag om kommunal bokföring och redovisning

Riksdagen beslutade 2018 om lag om kommunal bokföring och redovisning, som gäller från räkenskapsåret 2019.

Mer information och bakgrund finns på sidan (se menyn) Lag om kommunal bokföring och redovisning.

Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)

RKR är ett oberoende organ som har till uppgift att normera, främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. SKR ingår som en aktiv part i Rådets expertgrupp via Robert Heed och Hans Stark, samt genom Niclas Johansson, som är vice ordförande i rådets styrelse.

Rådet för Kommunal Redovisning

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Robert Heed
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset