Publicerad 4 juni 2021

Folkmängdssiffror

Befolkningens storlek har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från Utjämningssystemet. Beroende på sammanhanget är det befolkningen per den 1 november respektive befolkningen per den 1 januari som används.

Folkmängdssiffror per den 1 november

Dessa uppgifter har betydelse för utfallet i Utjämningssystemet.
SCB brukar publicera nya värden i mitten av december.

Folkmängdssiffror per den 1 november 2002–2020, SCB

Folkmängdssiffror per den 1 januari

Befolkningsstatistiken som används i modellen Skatter & bidrag för kommuner är per den 31 december föregående år (det vill säga per den 1 januari innevarande år).

Den 22 februari 2021 publicerade SCB befolkningsuppgifter per den 31 december 2020.

I filen ”Befolkning per den 1 januari 2021” finns rikets och kommunvisa uppgifter om befolkningen totalt samt för vissa åldersklasser. Uppgifterna behöver matas in i modellen när man börjar använda den.

Befolkning per den 1 januari 2021 (Excel) Excel, 61 kB.

Selektera fram din kommuns värden och kopiera in dessa i modellen (som värden). Cellhänvisningar finns i filen.

Eftersom det är definitiva uppgifter gör det inget om formlerna i cellerna förstörs. De nya befolkningsuppgifterna kommer annars att uppdateras i samband med nästa uppdateringstillfälle.

Framskrivning av befolkningen 2021–2027

Den 3 juni 2021 publicerade SCB i sin databas kommun- och regionvisa framskrivningar för befolkningen till 2070.

SKR har sammanställt befolkningsprognoserna för de åldersgrupper som ligger till grund för att beräkna en prognos för kostnadsutjämningen i modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner.

Befolkningsprognoser 2021–2027 per kommun (3 MB, Excel) Excel, 3 MB.

Bilder och prognoser om folkmängden

På webbområdet Sektorn i siffror finns presentationer av befolkningsprognos för olika åldersgrupper, samt information om vilka uppgifter man kan söka fram hos Statistiska centralbyrån (SCB).

Sektorn i siffror

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mona Fridell
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset