Publicerad 17 september 2021

Pensionskostnader

Kommuner och regioner har betydande kostnader för anställdas och före detta anställdas tjänstepensioner. Pensionerna är avgiftsbestämda till stor del och utbetalas till de anställdas pensionskonton. Det finns även en stor pensionsskuld för pensioner som har tjänats in men ännu inte utbetalats.

Under denna ingång finns bland annat en allmän översikt, information om hur kommuner och regioner hanterar sina pensionsåtaganden och riktlinjer för beräkning av pensionsskuld, RIPS.

Pensionsområdet är komplext och du är välkommen att kontakta oss för mer information eller för en introduktion i detta område.

Vi erbjuder också dragningar, framförallt för er inom sektorn som har behov av en bättre förståelse för detta område.

Ekonomibloggen: Kommuner och regioner har koll på pensionsskulden

Skandia presenterade nyligen sin årliga rapport om den kommunala pensionsskulden. Tyvärr skapar rapporten oro och förvirring ännu en gång. Bara storleken på skulden kan verka avskräckande, men skulden ska betalas över lång tid, den är känd och den hanteras i den löpande förvaltningen utan några problem.

Ekonomibloggen: Kommuner och regioner har koll på pensionsskulden

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Siv Stjernborg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset