Publicerad 4 september 2023

Verktyg för att publicera öppna data

SKR erbjuder ett verktyg som underlättar för kommuner och regioner att komma igång med publicering av öppna data.

Verktyget Öppna data – öppna kommunala nyckeltal

Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data som redan finns publicerade i databasen Kolada. Informationen som verktyget hämtar från kommuner och regioner bearbetas först hos ett flertal myndigheter och organisationer. Därefter analyseras informationen av Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) som slutligen publicerar nyckeltal i verktyget.

Kolada, databas

RKA, webbplats

Informationsansvarig

  • Annika Jonsson
    Statistiker

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.