Publicerad 15 november 2021

SKR:s öppna data

Ta del av öppna data om kommuner och regioner, samt deras verksamheter, som är fritt för allmänhet och företag att använda.

SKR publicerar öppna data, fritt för vidareutnyttjande, enligt PSI-direktivet. Med öppna data avses information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Tanken är att offentlig information ska kunna användas av myndigheter, företag och allmänhet för att skapa nya tjänster.

SKR publicerar öppna data på Sveriges dataportal. Vi fyller successivt på med nya dataset.

Sveriges dataportal

Vad som är öppna data regleras i PSI- och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning.

Nyckeltal i Kolada

I Kolada finns öppna data i form av över 3 000 nyckeltal från verksamheter och områden som: befolkning, ekonomi, personal, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, infrastruktur, kultur och fritid, omsorg om äldre- och funktionshindrade, regional utveckling samt barn och utbildning.

Du kan hämta alla nyckeltal i Kolada automatiskt till en webbplats, en applikation eller en databas, genom ett anrop mot ett API (Application Programming Interface).

Nyckeltal i kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Nyckeltal och instruktioner för anrop till databasen, för utvecklare och programmerare

Länkade nyckeltal från Kolada

Som kommun eller region kan du också enkelt länka era nyckeltal direkt till webbplatsen (www.kommunnamn.se/psidata) genom att använda SKR:s verktyg.

Verktyget Öppna data - öppna kommunala nyckeltal (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset