Publicerad 16 oktober 2023

Verksamhetsplan, budget och uppföljning

SKR:s uppdrag är att proaktivt utveckla lösningar och idéer som erbjuder kommuner och regioner så goda förutsättningar som möjligt att ta sig an välfärdsutmaningarna.

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplan och budget för SKR 2023 (PDF) Pdf, 470 kB.

Prioriterade EU-frågor för SKR 2023 (PDF) Pdf, 244 kB.

Mer om de prioriterade EU-frågorna

SKR:s årsredovisning 2022 (PDF) Pdf, 675 kB.

Uppföljning och utvärdering

Var fjärde månad görs tertialrapporter till styrelsen och vd. Där ges en samlad bild av SKR:s alla verksamheter utifrån verksamhetsplan, ekonomi, personal, finansförvaltning, pensionsstiftelse samt företagsverksamhet.

Det finns en internkontrollplan som är beslutad av styrelsen. Där står det mer om uppföljning, bland annat finns det fler kontrollmoment för uppföljning av verksamheten.

SKR gör undersökningar riktade mot medlemmarna. Det kan handla om uppfattningar kring förbundets prioriteringar, arbetssätt och resultat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.