Publicerad 8 november 2022

Verksamhetsplan, budget och uppföljning

Sveriges Kommuner och Regioners uppdrag är att proaktivt utveckla lösningar och idéer som erbjuder kommuner och regioner så goda förutsättningar som möjligt att ta sig an välfärdsutmaningarna.

Verksamhetsplan och budget

I verksamhetsplanen finns 2022 års viktiga frågor för SKR, som styrelsen särskilt följer.

Verksamhetsplan och budget för SKR 2022 (PDF) Pdf, 336 kB.

SKR:s årsredovisning 2020 (PDF) Pdf, 972 kB.

Uppföljning och utvärdering

Var fjärde månad görs tertialrapporter till styrelsen och vd. Där ges en samlad bild av SKR:s alla verksamheter utifrån verksamhetsplan, ekonomi, personal, finansförvaltning, pensionsstiftelse samt företagsverksamhet.

Det finns en internkontrollplan som är beslutad av styrelsen. Där står det mer om uppföljning, bland annat finns det fler kontrollmoment för uppföljning av verksamheten.

SKR gör undersökningar riktade mot medlemmarna. Det kan handla om uppfattningar kring förbundets prioriteringar, arbetssätt och resultat.

Informationsansvarig

  • Fanny Adebrink
    Verksamhetsstrateg

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR