Publicerad 2 november 2022

Fristående förskolor, tillsyn

Staten har skärpt kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar hos enskilda huvudmän, däribland de som bedriver förskola. Reglerna gäller från och med 1 januari 2019.

Videon handlar om ägar- och ledningsprövning, hur kommunen kan göra prövningen av de skärpta kraven när de godkänner och utövar tillsyn över fristående förskolor. Videon är från oktober 2019. Filmen är 40 minuter.

Testa kommunens rutiner för godkännande och tillsyn

Är du tjänsteperson eller förtroendevald med ansvar för kommunens godkännande och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg?

Då kan du genom ett webbaserat verktyg ta tempen på kommunens rutiner för det. Resultatet av egenvärderingen ger underlag för analys, diskussion och förbättringsåtgärder i kommunen. Observera dock att verktyget inte täcker in de regler om ägar- och ledningsprövning som gäller från den 1 januari 2019.

Verktyg för egenvärdering av fristående förskolor

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Andersson Damberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR