Publicerad 16 mars 2021

Vuxenutbildning

Den kommunala vuxenutbildningen har en avgörande betydelse för många människors möjligheter att få ett arbete, att utvecklas och för att omskola sig i olika skeden av livet.

En väl fungerande vuxenutbildning behövs för att klara kompetensförsörjningen inom många yrken och har en central roll för nyanländas etablering i arbetslivet.

SKR:s arbete med vuxenutbildning

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR