Publicerad 12 april 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändrade regler vid dag 180 i rebiliteringskedjan

Från och med den 15 mars 2021 ska Försäkringskassan vid bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 i rehabiliteringskedjan, fortsätta att betala ut sjukpenning om övervägande skäl talar för att arbetstagaren kan återgå i arbete hos arbetsgivaren före den tidpunkt hen har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset