OBS! Evenemanget är avslutat!10 februari 2023 kl. 09.30-15.30

Framtidens betygshantering

En konferens om möjligheterna för en mer rationell betygshantering.

Anmäl dig

Innehåll

Under dagen kommer vi att vrida och vända på rutiner, utmaningar och teknik för en mer rationell betygshantering. Förmiddagen innehåller föredrag om Beda-databasen, standarder för betygsinformation, särskilda utmaningar kring privata utbildningsanordnare etc. Eftermiddagen i grupper i en mer seminarieliknade form – frågor och svar, erfarenhetsutbyte och diskussion.

Den medborgare som har tappat bort sina betyg kan stå inför en kämpig uppgift att försöka få dem tillbaka. Det kan kräva många kontakter med arkiv, skolor och utbildningsföretag. Ibland är det så illa att betygen inte går att återfinna. En enkel sammanfattning av dagens betygshantering: Ineffektiv, splittrad, resurskrävande och rättsosäker. Även om alla institutioner gör sitt bästa är det svårt att svara upp mot medborgarnas behov.

Sedan några år tillbaka har det funnits en löst sammansatt grupp av kommunarkiv som diskuterat en möjlig lösning på problemet kring betygshantering. Arbetet resulterade i en gemensam skrivelse till regeringen sommaren 2021 med förslag på hur den nationella betygsdatabasen Beda skulle kunna användas även av medborgare som behöver nya betygsdokument.

Gruppen bakom skrivelsen till regeringen har även tagit initiativ till en konferens om betygshanteringen tillsammans med Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor och FALK – Föreningen för arkivverksamma inom landsting och kommuner.

Målgrupp

  • Arkivarier, arkivassistenter, skolassistenter/-administratörer, systemförvaltare av elevdatabaser, rektorer, kvalitetsansvariga inom utbildning etc.

Program

Konferensen öppnar kl 09.00 för dig som behöver testa din uppkoppling.

09.30–09.40 Inledning

09.40–10.00 Bedaskrivelsen

10.05–10.25 Beda (betygsdatabasen)

Hur fungerar den idag?

10.30–10.50 Betyg utifrån ett nationellt perspektiv, SKR:s arbete inom området

10.55–11.15 Utmaningar i betygshanteringen för vuxenutbildningen

11.20–11.40 Samrådsgruppens gallringsråd för skolor

Bevara eller gallra 2

11.45–12.00 Forum för informationsstandardisering i skolväsendet

12.00–13.00 Lunch

Eftermiddagens program hålls via Zoom

13.00–14.30 Gruppdiskussion 1

13.00–14.30 Gruppdiskussion 2

13.00–14.30 Gruppdiskussion 3

14.30–14.45 Kaffepaus

14.45–15.10 Digg Ena om Single Digital Gateway och hur det berör framtidens betyg

15.10–15.30 Sammanfattning och avslutning


Medverkande

  • Ann Hörnlund, Universitets- och högskolerådet (UHR)
  • Jennie Sjögren, Vuxenutbildning i Samverkan (ViS)
  • Richard Walls, Skolverket
  • Karolin Kühn, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)
  • Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA)

Informationsansvarig

  • Caspar Almalander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.