Artikeln publicerades 31 mars 2021

Lekmannarevision i kommunala aktiebolag

Att vara lekmannarevisor i ett kommunalt bolag är att för ägarens, fullmäktiges, räkning granska om bolaget arbetar enligt ägarens avsikt och mål, om verksamheten bedrivs effektivt och om det finns en tillräcklig intern kontroll. Granskningen ska ske enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. Seminariet ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken.

Tid: 2 timmar inklusive paus

Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan till Anna och Lotta som arbetar med revisionsfrågor på SKR. Vi kommer att kontakta dig inom kort.

Innehåll

  • Lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar.
  • Vad innebär det att vara ett bolagsorgan?
  • Revisionsprocessen i lekmannarevisionen.
  • Samverkan med den auktoriserade revisorn.
  • Dialog med ägare och bolag.

Målgrupp

Förtroendevalda revisorer och lekmannarevisorer, sakkunniga samt representanter från kommunala bolag.

Praktisk information

SKR erbjuder en rad online-seminarier inom revisionsområdet. Seminarierna handlar om olika delar av god revisionssed samt om andra relevanta områden. Vid seminarierna deltar en eller flera föreläsare från SKR. Ni anmäler en region eller kommun.

Inför och efter kursen

Då vi tillsammans bokat ett datum skickar SKR ut en länk till kurstillfället till samtliga deltagare. Ni får tillgång till materialet efter seminariet.

Kursens genomförande

Seminariet sker digitalt i verktyget Zoom eller Teams. Ni kan delta från varsin dator eller skärm eller sitta samlade vid en skärm och kamera. Seminarierna ges företrädesvis på vardagar dagtid. Alla seminarier ges i verktyget Zoom.

Även Skype kan fungera om det är ett mindre antal deltagare. Ni kan delta från varsin dator eller skärm eller sitta samlade vid en skärm och kamera. Seminarierna ges företrädesvis på vardagar dagtid.

Kursledare

Anna Eklöf och Lotta Ricklander, SKR

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset