OBS! Evenemanget är avslutat!11 januari 2023 kl. 09.30-15.00

Medborgarberedning: Medborgardialog Masterclass, tillfälle 4

Under hösten och vintern 2022/2023 genomför SKR en ny serie Masterclass utbildningar för dig som vill fördjupa dig i olika aspekter av medborgardialog. Medborgarberedning (Citizens Assembly) är det sista tillfället i serien. Du får bland annat ta del av goda exempel från England. Delar av dagen genomförs på engelska.

Innehåll, föreberedelse

Det går bra att delta i enskilda tillfällen men vi erbjuder också ett rabatterat paketpris för de organisationer som bokar in sig på alla tillfällen. Olika medarbetare kan delta vid de olika tillfällena. Alla val går att göra i anmälan ovan.

Varje Masterclass omfattar teori och praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Vi lyfter goda exempel, varje utbildningstillfälle är separat och berör ett avgränsat område.

Gå gärna igenom SKR:s e-utbildning före utbildningstillfället för att uppdatera dina kunskaper i medborgardialog.

E-utbildning medborgardialog

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner, främst till de som har ett övergripande ansvar för medborgardialog och involvering. Den utgår från att deltagarna har grundläggande kunskap om medborgardialog.

Program tillfälle 4: Medborgarberedning

Alltfler frågor som hanteras av kommuner och regioner är av komplex karaktär där det inte finns enkla lösningar eller där experter sitter på hela svaret. Detta gör att behovet av att utveckla och pröva nya former för att involvera också medborgare i utvecklingen av lokalsamhället ökar.

Medborgarberedning (Citizens Assembly) är en metod där slumpmässigt utvalda medborgare får lyssna på de olika sidornas åsikter och ställningstaganden, ta del av experters syn på frågan, diskutera frågan på djupet och lägga fram sina egna slutsatser för beslutsfattare.

09.30 Introduktion

Vi ger en introduktion till Medborgarberedningar, hur de fungerar och processen ser ut.

Vi tar del av goda exempel och erfarenheter från kommuner som genomfört Medborgarberedningar. Vi får tillfälle att ställa frågor och reflektera tillsammans.

OBS! Delar av dagen genomförs på engelska.

12.00–13.00 Lunch

13.00 Reflektion och övningar

Vi reflekterar i smågrupper och tillsammans över det vi hört från kollegor i England.

Vi gör några övningar kring Citizen Assembly

Medverkande

  • Från SKR medverkar Anders Nordh och Nils Munthe
  • Edward Andersson dialogkonsult

Informationsansvarig

  • Nils Munthe
    Handläggare
  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR